Knjigovodstvo Vizin

Knjigovodstvo Vizin

Podaci

Druge srpske armije 9 (naselje Stepa Stepanović) Voždovac , Beograd 011/397 97 42
vizin.doo@gmail.com
ponutosrečetpetsubned
09:00
17:00
09:00
17:00
09:00
17:00
09:00
17:00
09:00
17:00
Ne
Radi
Ne
Radi

O kompaniji

Knjigovodstvena agencija Vizin d.o.o. je konsalting društvo registrovano za pružanje knjigovodstvenih usluga.
U okviru ove osnovne delatnosti pružamo sledeće usluge:
* vođenje poslovnih knjiga po sistemu dvojnog i prostog knjigovodstva, što podrazumava vođenje glavne knjige i svih pomoćnih knjiga, robno i materijalno knjigovodstvo, analitičke evidencije kupaca i dobavljača, osnovna sredstva, izradu kalkulacija, KEPU knjige i ostalo,
* obračun PDV-a,
* obračun zarada i svih pratećih obrazaca i poreskih prijava,
* izrada finansijskih izveštaja.

Pored ove osnovne delatnosti obavljamo i usluge pravnih i administrativnih poslova u koje spadaju:
* osnivanje privrednog društva ili preduzetničke radnje,
* sve vrste pravnih promena za pomenute subjekte,
* prijava i odjava radnika,
* izrada i podnošenje svih vrsta dopisa, molbi, žalbi i ostalih podnesaka vezanih za poslovanje klijenta.

Takođe preuzimamo na sebe svaku komunikaciju sa državnim i poreskim organima, pratimo zakonske propise i blagovremeno obaveštavamo klijente o relevantnim promenama.
Sve pomenute usluge prilagođavamo potrebama i osobenostima svakog pojedinačnog klijenta i uvek smo im na raspolaganju kada postoje neke dileme ili nedoumice u vezi sa poslovanjem.

Komentari

Ostavite odgovor